Jump to content

Talk:Karafuto prefecture

Page contents not supported in other languages.
From Wikipedia, the free encyclopedia

What's this? There was no official entity called Karafuto-ken. Karafuto-cho (樺太庁) was the local government that covered Karafuto. It did NOT extend to Chishima islands. Chishima islands belonged to Hokkaido prefecture. Today Japan treat the Northern Territories as part of Hokkaido. See [1]. --Nanshu 02:34, 7 Jul 2004 (UTC)

List of cities

[edit]

This list was mistakenly posted to Image:Japangeo.png by 200.46.61.150. I formated, sorted and removed duplicates. --ChrisRuvolo 20:19, 11 Feb 2005 (UTC)

This is an incomplete city list in Karafuto prefecture:
  • Aihama
  • Airo
  • Ako
  • Ako or Alexandrovsk
  • Anbetsu
  • Arakul
  • Aton
  • Baguntan
  • Chikahoro
  • Chinehira
  • Chinnai
  • Chiwa
  • Enhoro
  • Enkotan
  • Ennai
  • Esu
  • Ezotoru
  • Fushimi
  • Habomai
  • Hakocho-ko
  • Hamahonto
  • Hamamaoka
  • Hatutoi
  • Higashi
  • Higashirebun
  • Hiroshi
  • Hoe
  • Honan
  • Honto
  • Horo
  • Horonaiho
  • Horotomari
  • Hoyamukai
  • Hurito
  • Hutamata
  • Ichi-no-sawa
  • Ikenohata
  • Ishara
  • Jimeni
  • Jintasu
  • Kaizuka
  • Kamabushe
  • Kamikushun'nai
  • Kamishisuka
  • Kamishisuka and Keton
  • Karahuto Nayoro
  • Kashiho
  • Kawakami
  • Kawakami Tanzan
  • Keton
  • Kita Toyohara
  • KitaNayoshi
  • Kitakashiho
  • Kitamaoka
  • Kitarebun
  • Kitasoya
  • Ko-Nodasamu
  • Komisaki
  • Konotoro
  • Konuma
  • Konuma and Kawakami-Tanzan
  • Koshubetsu or Naka
  • Kotani
  • Kurushi
  • Kushun'nai
  • Kushunai
  • Manai
  • Manue
  • Manui
  • Maoka
  • Maruyama
  • Matoma
  • Meushi
  • Minami Karafuto
  • Minami Nayoshi
  • Minami Niitoi and Shisuka
  • Minami-sawa
  • MinamiKonuma
  • Minaminayoshi
  • Miura-Toge
  • Miyuki
  • Moshiroho
  • Motodomari
  • Motokawakami
  • Mototomari
  • Mouke
  • Nagahama
  • Naihoro
  • Naihoro and Honto
  • Nairo
  • Naka
  • Nakano
  • Nakasato
  • Nakashisuka
  • Nakayama
  • Namponodahama
  • Nankei-cho
  • Naohoro
  • Naramitoshi or Koton
  • Naramitoshi(Koton)
  • Nayoshi or Kitanayoshi
  • Nayoshihara
  • Niitoi
  • Nishi Konuma
  • Noda
  • Noguriki
  • Ochiai
  • Ochiai and Shiritoru
  • Odasamu
  • Oha or Ohka
  • Ohotomari
  • Oichai
  • Oide
  • Oki
  • Oku Suzuya
  • Okukaiba
  • Okukawakami
  • Okususuya
  • Omudo
  • Omutonuma
  • Ondo
  • Oodomari Ko
  • Oomoto
  • Ootomari
  • Osaka
  • Osawa
  • Otani
  • Outori
  • Pogushi
  • Raichishi
  • Raichisi
  • Rakuma
  • Rantei
  • Rantomari
  • Rukutama
  • Rutaka or Aniwa
  • Sakae-machi
  • Sakaehama or Naibushi
  • Sakutan
  • San-no-sawa
  • Shibesan
  • Shikuka
  • Shimba
  • Shimizu
  • Shin Sakaehama
  • Shinba
  • Shinba and Rutaka
  • Shinnai
  • Shirahama
  • Shiraishi-sawa
  • Shiraura
  • Shiretori
  • Shiretoru
  • Shiritoru
  • Shiritoru and Minami Niitoi
  • Shisuka
  • Shisuka and Kamishisuka
  • Soni
  • Suzuya
  • Takaradai
  • Takinosawa
  • Taraika
  • Taranai
  • Tarantomari
  • Tei
  • Tobuchi
  • Tobushi
  • Tohoro
  • Tohushi
  • Tohutu
  • Tokosa
  • Tomamushi
  • Tomarikeshi
  • Tomarioru
  • Tomihama
  • Tomioka
  • Tomon
  • Tomunai
  • Tonnai
  • Toro
  • Toronuma
  • Toru
  • Toyohara
  • Toyokita
  • Ushinai
  • Ushoro
  • Ushunai
  • Waai
  • üDÑ